REGULAMIN

§ 1

„NEW LINE” pierze dywany „na wskroś” w kąpieli wodnej specjalistycznymi urządzeniami i maszynami Protima. Dywany, które zgodnie z zaleceniami producenta nie mogą być prane, przyjmowane są wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność Klienta.
Zakres prania dywanów, wykładzin, chodników, oraz mat wejściowych obejmuje: – trzepanie wibracyjne runa i osnowy, – pranie w kąpieli wodnej, – pranie zasadnicze i płukanie, – wirowanie w wirówce, – suszenie. Dywany orientalne oraz ręcznie wiązane (Nepal, Afganistan, Maroco, Pakistan, Tybet, itp.) prane są ręcznie ze szczególną starannością przy użyciu delikatnych detergentów.

§ 2

„NEW LINE” nie gwarantuje całkowitego i skutecznego usunięcia plam. Skuteczność procesu odplamiania zależy od rodzaju dywanu, pochodzenia plam, ewentualnych prób wcześniejszego odplamiania i gatunku materiałów, oraz czasu, w którym dywan był narażony na zanieczyszczenia.

§ 3

„NEW LINE” oświadcza, iż nie jest w stanie całkowicie usunąć plam z: kawy, herbaty, barszczu, coca-coli, tuszu, plam z klejów, farb, przebarwień od naturalnego drewna i bejc, z moczu ani jego zapachu.

§ 4

W miejscach intensywnie użytkowanych takich jak obszycie brzegów dywanu lub frędzle proces prania może spowodować uszkodzenia.

§ 5

Dywany i chodniki po praniu mogą nieznacznie stracić sztywność, dywany wełniane prane po raz pierwszy mogą ulec niewielkiemu skurczeniu, w przypadku dywanów klejonych do których użyto słabej jakości klej proces prania może przyczynić się do kruszenia się kleju, rozwarstwienia lub deformacji dywanu.

§ 6

Na dywanach i chodnikach wykonanych z włókna polipropylenowego oraz dywanach typu shaggy w miejscach intensywnie użytkowanych mogą pozostać obszary o ciemniejszych odcieniach, będące wynikiem uszkodzenia runa w trakcie użytkowania.

§ 7

Dywany z przyklejoną osnową, wiskozowe oraz skórzane przyjmowane są warunkowo i wyłącznie na odpowiedzialność Klienta, który wyraża zgodę na ich trwałe uszkodzenie.

§ 8

W przypadku dywanów strzyżonych naturalną cechą nie podlegającą reklamacji jest wychodzenie włosków oraz powstanie różnic w odcieniach wynikających z różnic w odbijaniu się światła padającego na runo w zależności od kierunku ułożenia włosa.

§ 9

Pod wpływem światła, a zwłaszcza światła słonecznego zawierającego promienie UV, dywany blakną tracąc swój oryginalny kolor. Po dokładnym praniu różnice w kolorze ulegają uwydatnieniu.

§ 10

Opłata za usługę pobierana jest w całości przy odbiorze przedmiotu zlecenia. Wysokość opłaty określa cennik pralni.

§ 11

Zastrzegamy sobie prawo odmowy wykonania usługi, lub odstąpienia od umowy, gdy mimo wcześniejszych oględzin stwierdzimy, iż dany dywan nie nadaje się do prania lub istnieje ryzyko uszkodzenia.

§ 12

„NEW LINE” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu ukrytych wad dostarczonych przedmiotów usługi, oraz szkód powstałych w wyniku błędnego oznaczenia dywanów przez producenta.

§ 13

Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane w ciągu 14 dni.

§14

W przypadku powstania sporu między Zleceniodawcą a „NEW LINE” na skutek uszkodzenia lub zaginięcia przedmiotu zlecenia podstawą do wypłacenia odszkodowania jest paragon zakupu dywanu, itp. lub wycena oraz mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

W przypadku nie odebrania przez Zleceniodawcę przedmiotu usługi w ciągu 1 roku od daty wystawienia kwitu zlecenia, przedmiot usługi zostanie oddany do utylizacji.